Beroeps Organisatie Kunstenaars

Veel kunstenaars hebben het als zelfstandige of als ZZP-er zwaar deze tijd.

Weinig tot geen expositiemogelijkheden, en als die er wel zijn: minder bezoekers dan gebruikelijk.

We wijzen hen graag op de Beroeps Organisatie Kunstenaars.

 

Zij schrijft op haar website:

“De Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK) is een stichting zonder winstoogmerk die opkomt voor de collectieve en individuele belangen van professionele beeldend kunstenaars. BOK is de grootste, volledig onafhankelijke en meest actieve beroepsorganisatie voor beeldend kunstenaars en maakt geen deel uit van een andere organisatie.”

 

Deze organisatie levert, naast informatie over kunst in brede zin, ook kennis over bij voorbeeld het AOVFonds Kunst en Cultuur, Arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor mensen met creatieve beroepen, en over andere voor kunstenaars relevante verzekeringen.

 

Zie de website: https://boknet.nl/nl