Boterhal als Stembureau 

stembureau de boterhal

Dit jaar vinden in Nederland op 23 mei a.s. voor de negende keer de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats. Inwoners van alle lidstaten kiezen tijdens de Europese verkiezingen rechtstreeks hun vertegenwoordiging in de Europese Unie. 

De Boterhal verleent die dag gastvrijheid aan de gemeente Hoorn om voor deze verkiezing een deel van de expositieruimte te gebruiken als stemlokaal. U mag als Hoornse ingezetene in elk gewenst lokaal binnen de gemeente met uw stempas uw stem uitbrengen. Dus waarom dit keer niet in De Boterhal?

Van ’s morgens 07.30 tot ’s avonds 21.00 uur kunt u dan meteen de expositie ‘Warenhuis Sint Jan’ bezichtigen. Grote kans dat u nadien wilt terugkomen om de tentoonstelling nogmaals te bezichtigen, maar dan in alle rust – zonder het stemgedruis.