Boterhal weer open

Boterhal weer open

Gelukkig mogen ook wij, vanaf 1 juni a.s., weer kunstliefhebbers ontvangen in De Boterhal! Heeft u het ook zo gemist? Gewoon even binnen wandelen en je verbinden met wat er te zien is bij ons…

 

Die vanzelfsprekendheid, die ongedwongen vrijheid zal overigens nog wel even op zich laten wachten. Want, ook wij hebben ons te houden aan een aantal (gedrags)regels rond veiligheid en gezondheid. Veiligheid van onze vrijwilligers en veiligheid van u, onze bezoekers.

 

Wij zijn de van overheidswege gegeven bepalingen aan het verwerken in een protocol. Daarin komt o.a. te staan dat er niet meer dan 11 mensen tegelijk bij ons binnen mogen zijn, dat we ter bescherming van onze suppoosten een plastic scherm boven de balie moeten aanbrengen en dat we een zodanige looproute moeten instellen dat bezoekers voldoende ruimte hebben om binnen te komen dan wel weer naar buiten te gaan, zonder elkaar in de weg te lopen.

 

Zodra ons protocol klaar is verschijnt het op de website. Mocht u vanaf 2 juni dus plannen hebben weer eens bij ons binnen te lopen, kijk dan even op de website om te zien aan welke bepalingen wij en u gehouden zijn. (info@boterhal.com)

Cultuur Hoorn