Educatie Boterhal

De Boterhal verzorgt regelmatig workshops met klassen uit het basis- en voortgezet onderwijs.
Over het algemeen zijn dit workshops van anderhalf uur. We starten in de tentoonstelling die op dat
moment in de Boterhal getoond wordt. Hier bespreken we met de groep het werk dat te zien is en eindigen met een korte schetsopdracht. Na ong. een half uur gaan we naar de zolder van de Boterhal om een creatieve opdracht uit te voeren die altijd in verband staat met de tentoonstelling
beneden. Het is altijd mooi om te zien hoe het werk uit de tentoonstelling een grote toegevoegde
waarde heeft op de ontwerpen van de kinderen.De foto’s horen bij de tentoonstelling Boom 1.

De kinderen van groep 2/3 van basisschool Dynams en groep 5 van het basisschool het Fluitschip hebben in de tentoonstelling een schets gemaakt van één van de bomen uit de tentoonstelling die
hen het meest aansprak. Boven hebben zij bomen getekend in diverse technieken met inkt.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Carolien Broersen

info@carolienbroersen.nl of tel. 06-53840549