Nieuwe leden, nieuwe bestuursleden en een nieuwe webbeheerder

Nieuwe leden, nieuwe bestuursleden en een nieuwe webbeheerder

Tijdens de ballotageronde in oktober zijn drie nieuwe leden en één kunstenaarsduo positief geballoteerd: Jan Okke Beerda, Aafje Duker, Thom van der Gulik en het duo Niamh mcCullough / Susanne Edam. Daarnaast zijn er enkele wisselingen in het bestuur en heeft De Boterhal sinds kort ook een nieuwe webbeheerder!

Nieuwe leden

Jan Okke Beerda – schilder
Zijn werk laat door de jaren heen een constante hoge kwaliteit zien, evenals een duidelijke eigen manier van werken. Figuratie is een duidelijk vertrekpunt in zijn werk, terwijl in de latere doeken geometrische vormen en patronen een belangrijker rol krijgen. Het samengaan en de verwevenheid van deze twee werelden levert boeiende schilderijen op.

Aafje Duker – sieraden
De sieraden van Aafje getuigen van een breed onderzoek naar vorm en materiaalgebruik, aldus de Ballotagecommissie. Deze ziet de potentie in haar werk en constateert tegelijkertijd dat de ontwikkeling van een eigen vormentaal nog gaande is. Zij heeft de ledenvergadering daarom geadviseerd Aafje voor te dragen voor het aspirant lidmaatschap.

Thom van der Gulik (STHOM.) – schilder
Thom is 2 jaar geleden ook geballoteerd, maar werd toen afgewezen. Atelierbezoek door de Ballotagecommissie liet zien dat zijn werk zich in die twee jaar zowel inhoudelijk als technisch positief heeft ontwikkeld. Het onderzoek naar de mogelijkheden om zijn ideeën in verschillende technieken en werkwijzen te verbeelden, getuigt van een grote gedrevenheid. Daarbij vormen zijn persoonlijke ervaringen en visie op maatschappelijke ontwikkelingen steeds een leidraad in zijn werk.
>> Website van STHOM.

Niamh mcCullough en Susanne Edam – tekenwerk – objecten – installaties
In hun werk gebruiken Niamh en Susanne een grote variatie aan technieken en stijlmiddelen. Tekenwerk en objecten worden op verschillende manieren en met een grote mate van vrijheid opgenomen in installaties. Zoekend naar de mogelijke relaties van objecten vormt zich een eigen wereld. Het zo ontstane werk spreekt zeer tot de verbeelding.
>> Het Rariteitenkabinet op Facebook

Bestuursleden treden af en aan

Tijdens deze ledenvergadering legden twee van onze bestuursleden hun functie neer: Ryanne Wiener (algemeen bestuurslid) en Gerrit Hartog (secretaris). Andere bezigheden vragen in toenemende mate hun aandacht, waardoor de bestuursfunctie er niet meer mee te combineren is. Met een mooie bos bloemen namen we afscheid van hen. Ryanne blijft als kunstenaar verbonden aan onze vereniging. Gelukkig konden we ook drie nieuwe bestuursleden verwelkomen:

Magda Frandsen – secretaris, vrijwilliger
Linda Meulenhoff – (algemeen bestuurslid) lid van de vereniging.
Jos Kaarsemaker – (algemeen bestuurslid), lid van de vereniging tevens voorzitter Ballotagecommissie.

Nieuwe websitebeheerder

Bovendien hebben we nieuwe ondersteuning op het gebied van online communicatie! Tamar Sleven begon op de Gerrit Rietveld Academie, behaalde een Bachelor of Design aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en werkte twee jaar als grafisch vormgever en fotograaf in Mongolië. Daarna deed ze jarenlang ervaring op binnen diverse functies op het gebied van webbeheer, vormgeving en online communicatie. Begin 2019 reisde ze een halfjaar in een camper door Engeland, Wales, Schotland en Ierland met haar hondje Oona en richtte ze haar eigen bedrijf op: Studio Nooitgedacht, dat zich specialiseert in illustratie, vormgeving en online communicatie. Gelukkig heeft ze daarnaast tijd om ons gezicht naar buiten mee te bepalen.

>> Website Studio Nooitgedacht