Jos Kaarsemaker

Kunstwerk Jos Kaarsemaker

Gate nr. 5 17 x 12 x 17 cm Brons 2016

Enkele regelmatig terugkerende thema’s in het werk van Jos Kaarsemaker zijn poorten en verpakkingen.
Poorten, door- en overgangen, hebben in de natuur en archi-tectuur een grote variatie aan verschijningsvormen. Ze worden gekenmerkt door fysieke of mentale en geestelijke barrières. Zowel fysiek als mentaal leveren ze altijd een spanningsveld op, gekenmerkt door, aan de ene kant, het vertrouwde en aan de andere kant het onbekende en ongewisse.
De belangrijkste kenmerken van verpakkingen, verbergen en onthullen, zijn krachtige visuele middelen om een idee te verbeelden.

“In elk blok steen zit een beeld verborgen”.
Dit gaat ook op voor materialen zoals een stuk klei of hout. Maar evenzeer voor minder voor de hand liggende materialen als taal, beweging en klank. De beelden met deze thema’s als onderwerp komen tot stand vanuit een onderzoek naar uiteenlopende vormen die poorten en verpakkingen aan kunnen nemen, en anderzijds de rol die ze in het spirituele leven spelen.

Membraan 15 x 15 x 38 cm Brons 2011