EDAM & MCCULLOUGH

Vitrine in het stadhuis van Hoorn

De Boterhal presenteert t/m 22 nov 2021

Niamh McCullough en Susanne Edam, werken samen onder de naam Het Rariteitenkabinet.
Een rariteitenkabinet is een typisch verschijnsel ten tijde van de Gouden Eeuw.
Ondekkingsreizigers in de tijd van de VOC vonden tijdens hun reizen bijzondere natuur- en cultuurobjecten en namen deze mee terug om thuis tentoon te stellen en indruk mee te maken.

McCullough en Edam komen met een moderne variant.
Nu er tegenwoordig containerschepen gevraagd en ongevraagd onze kant op komen uit verre oorden, en de spullen die zij vervoeren verre van uniek zijn, worden we overspoeld door trendgevoelige goedkope “wegwerpartikelen”.
Spullen welke we in deze tijd van massaconsumptie net zo snel afdanken als dat we ze kochten.

McCullough en Edam speuren door weggegeven, weggegooide en afgedankte spullen (veelal geproduceerd aan de andere kant van de wereld) om deze te transformeren tot kunstobject en een nieuwe waarde te geven, wanneer gecombineerd met hun beider persoonlijke vakmanschap.

Hiermee ontstaat een toegankelijke beeldtaal waarin op een humoristische manier verwezen wordt naar de wegwerpcultuur en massaconsumptie.

Geen titel – installatie gips, textiel – 2019