Protocol

Protocol

De Boterhal veilig en verantwoord weer open

Inleiding/bronnen

De Boterhal maakt bij heropening na de coronacrisis alsmede voor het formuleren van haar veiligheidsprotocol  gebruik van de aanbevelingen uit de navolgende bronnen:

 • de adviezen van het OMT
 • de landelijke maatregelen vanaf 18 mei zoals gepubliceerd op overheid.nl
 • de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio VRNHN 11 mei 2020
 • het ‘Protocol voor veilige en verantwoorde heropening van musea’ van de Museumvereniging en
 • instructies voor supermarktmedewerkers van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel

 

Doelen van dit protocol

 • leden en vrijwilligers die niet tot de risicogroepen van het coronavirus behoren, kunnen op een veilige en verantwoorde manier hun bezigheden in De Boterhal ontplooien
 • bezoekers kunnen veilig en verantwoord onze tentoonstellingen bezoeken
 • nieuwe besmettingen met het corona virus voorkomen en de gevolgen van dit virus beperken zonder dat De Boterhal gesloten moet blijven.

 

Afspraken

 • Tijdens de openingsuren mogen zich maximaal 11 personen (+ 1 suppoost) tegelijk in de expositieruimte bevinden met inachtname van 1,5 m onderlinge afstand.
 • Elke bezoeker vult bij het verlaten van De Boterhal zijn/haar naam, telefoonnummer en e-mailadres in. De Veiligheidsregio wil inzage hebben in wie onze bezoekers zijn om bij eventuele uitbraak snel te kunnen achterhalen of en zo ja bij wie besmetting in De Boterhal mogelijkerwijs heeft plaatsgehad.
 • Bezoekers zijn gehouden aan de aanwijzingen van onze suppoosten. Bij niet naleving daarvan kan men worden verzocht De Boterhal te verlaten.
 • Betaling van aangekochte werken is alleen mogelijk per pin.

 

Hygiëne

 • Voor het betreden van de expositieruimte wordt elke bezoeker gevraagd naar zijn/haar gezondheidstoestand van de afgelopen 24 uur en verzocht de handen met het aangeboden desinfectiemiddel te reinigen. Papieren handdoekjes gaan in de afvalbak.
 • Tussen de baliemedewerker en bezoekers/medewerkers wordt boven de balie een plastic scherm geplaatst.
 • Aanraken van tentoongestelde werken is niet toegestaan.
 • Alle contactoppervlakten en aanraakpunten binnen het gebouw worden door de dienstdoende suppoost dagelijks 3 x gereinigd met desinfecterend middel.
 • Toiletten mogen alleen gebruikt worden door medewerkers van De Boterhal. In de toiletten zijn vloeibare zeep en papieren handdoekjes aanwezig. Na elk toiletbezoek maakt de gebruiker alle contactpunten schoon met desinfecteermiddel.

 

 

Inrichting expositiehal

 • Op de vloer van de entree en de expositiehal wordt een duidelijk zichtbare looprichting aangegeven waarbij mensen die De Boterhal verlaten en zij die binnenkomen elkaar op minimaal 1,5 m kunnen passeren.
 • Bij af- en opbouw van tentoonstellingen worden de hier beschreven richtlijnen ook in acht genomen.

 

Communicatie

 • Dit protocol wordt duidelijk zichtbaar vóór de voordeur opgehangen alsmede bij de ingang en de nooduitgang van de expositiehal. Het is eveneens te vinden op de website  boterhal.com.
 • Eindverantwoordelijke voor de te hanteren gedragsregels is de dienstdoende suppoost.
 • Door middel van dit protocol zorgen we er voor dat iedereen voor, tijdens en na bezoek aan De Boterhal weet wat wij van onze medewerkers en bezoekers verwachten.

 

Vóór alles geldt voor iedereen die De Boterhal betreedt:

 • Was vaak de handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
 • Heeft iemand in de directe omgeving ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Na 24 uur klachtenvrij kan er weer naar buiten gegaan worden.