De activiteiten van de vereniging worden gefinancierd uit contributies van de leden, courtages bij verkoop, subsidiƫring, donaties en sponsoring.


DONATEUR / VRIEND VAN DE BOTERHAL
U kunt de vereniging steunen door donateur te worden vanaf 25 euro per jaar.

Als donateur

- krijgt u standaard een korting van 10% op kunstaankopen in de Boterhal, tot een maximum van de hoogte van uw donateursbijdrage.

- ontvangt u een uitnodiging voor de opening van tentoonstellingen, Zondagmiddagsalons en overige activiteiten van onze vereniging
- kunt u deelnemen aan onze jaarlijkse verloting met de kans op een kunstwerk uit de speciaal daartoe samengestelde collectie van werk van onze leden.

U kunt zich opgeven als donateur bij de suppoost, per post of per e-mail.

Rekeningnummer:
NL53 INGB 0004 3962 70
tnv Kunstenaarsvereniging Hoorn en omstreken


Download statuten dd 23 december 2008 >
Download beleidsplan 2012-2017 >

Download beknopt jaarverslag 2013 >
Download beknopt jaarverslag 2012 >

Download jaarcijfers 2013 >
Download balans KVH&o 31 december 2012 >

Download balans KVH&o e.o. Staat van Baten en Lasten 2012 >