Vereniging 40 jaar!

Vereniging 40 jaar!

Beste lezer,

Het zingt al een poosje rond: dit jaar vieren we in september en volgend jaar in april het feit dat Kunstenaarsvereniging Hoorn eo. 40 jaar bestaat. Twee tijdstippen? Ja. Sinds het prille begin bestaat er verschil van opvatting over de exacte begindatum. Sommigen vinden dat de geboorte plaats vond in ’t Kroegie, op 3 september 1979, toen daar een club Hoornse kunstenaars besloot tot oprichting van een kunstenaarsvereniging. Anderen vinden dat de officiële startdatum die is waarop e.e.a. notarieel werd vastgelegd: 10 april 1980. Deze twee data gaan met overtuiging in ere worden gehouden. Daarmee recht doend aan beide soorten legitieme opvattingen. Sterker nog: het is des Boterhals om haar aanvankelijke weerbarstigheid in deze festiviteiten naar voren te laten komen. 

Dat gaat vast lukken. Want leden van het eerste uur: Joep Neefjes, Christiaan Heijdenrijk en Peter de Rijcke (de laatste is trouwens nog steeds lid) gaan meedenken over de festiviteiten.

We komen er te zijner tijd op terug. Ook met de tentoonstelling en de Zondagmiddagsalon spelen we er op in.

Mocht u trouwens ideeën hebben voor het vieren van dit jubileum: laat het ons vooral weten!

Magda Frandsen, eindredacteur van de Boternieuws

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.