Lid worden

Home / Lid worden
Aanmeldingsformulier

Lidmaatschap van Kunstenaarsvereniging Hoorn en omstreken

De vereniging staat open voor alle disciplines binnen de beeldende kunsten, alsmede voor andere disciplines zoals schrijvers, dichters, fotografen, ontwerpers en architecten.

Lidmaatschap van de vereniging verkrijgt men na toetsing van professionaliteit door een ballotagecommissie die bestaat uit verenigingsleden, die werken in verschillende disciplines.

Tweemaal per jaar (begin april en begin oktober) vindt een ballotageronde plaats. 

 

Beeldend kunstenaars, maar ook schrijvers, dichters, architecten, theatermakers enz. die lid willen worden, kunnen zich aanmelden door het hiernaast staande formulier ingevuld te versturen naar info@boterhal.com. Aanmelden kan tot een week voor de eerstvolgende ballotagedatum.  Zorg voor een overzichtelijke website of een andere digitale portfolio die up to date is met recent werk en vermeld deze ook in het aanmeldformulier. Voor de ballotage breng je je werk naar de Boterhal en haal je het de volgende dag weer op. Elke gegadigde wordt na inzenden van het aanmeldingsformulier van de details en data rond het halen en brengen op de hoogte gesteld. 

 In onderlinge samenhang wordt, bij het beoordelen van een kandidaat-lid, gekeken naar opleiding, kwaliteit van het werk en beroepspraktijk. De kwaliteit van het werk is leidend. 

Over de uitslag ontvangt elke gegadigde binnen 18 dagen per e-mail bericht van het verenigingsbestuur. Bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering wordt het nieuwe lid voorgesteld aan de leden.

 De vereniging kent drie  categorieën lidmaatschap.

1. Lidmaatschap voor kunstenaars met een duidelijke en eigen beeldtaal wier werk zich verder ontwikkelt.

2. Aspirant lidmaatschap voor o.a. studenten aan een HBO opleiding in beeldende vakken en kunstenaars wier werk zich in een vroeg stadium van ontwikkeling bevindt.  

3. Junior-lidmaatschap voor jongeren die de intentie hebben zich binnen de beeldende kunsten te ontwikkelen en/of een opleiding in de beeldende vakken willen gaan volgen.

Aspirant-leden en junior-leden kunnen na een bepaalde tijd en een daarop volgende ballotage van hun werk doorstromen naar het volledige lidmaatschap. Deze leden kunnen, indien daar behoefte aan is, begeleid worden door mentoren die de nodige inzichten kunnen voorleggen/delen en werk bespreken. 

De contributie voor de verschillende lidmaatschappen is vastgesteld op: 

Leden € 125,-, Aspirant-leden € 62,50,-, Junior-leden € 25,-. De vereniging berekent bij verkoop een provisie van 20%.

 Verenigingsleden bepalen zelf het verenigingsbeleid. Een groot aantal leden is daarom op verschillende fronten actief. Ook nieuwe leden wordt gevraagd zich actief voor de vereniging in te zetten. Er wordt van alle leden minimaal 8 uur vrijwillige inzet gevraagd, naar eigen inzicht in te vullen door deel te nemen in een commissie, zelf iets te organiseren, educatie, suppoosten of klusjes doen in het gebouw. Eigen initiatieven worden zeer op prijs gesteld.

 Kunstenaarsvereniging Hoorn en omstreken zetelt in de Boterhal in het centrum van Hoorn. In het tentoonstellingsprogramma wordt jaarlijks rond de jaarwisseling een ledenexpositie opgenomen. Nieuwe leden mogen zich presenteren in de tentoonstelling “Hoornse Nieuwe”.