Lid worden

Home / Lid worden
Aanmeldingsformulier

Lidmaatschap van Kunstenaarsvereniging Hoorn en omstreken

De vereniging staat open voor alle disciplines binnen de beeldende kunsten, alsmede voor andere disciplines zoals schrijvers, dichters, fotografen, ontwerpers en architecten.

Lidmaatschap van de vereniging verkrijgt men na toetsing van professionaliteit door een ballotagecommissie die bestaat uit verenigingsleden, die werken in verschillende disciplines.

Aanmelden voor de volgende ballotageronde kan door het hiernaast staande formulier ingevuld te versturen naar info@boterhal.com. Aanmelden kan tot een week voor de op de website genoemde eerstvolgende ballotagedatum.

De vereniging kent drie  categorieën lidmaatschap.

1. Lidmaatschap voor kunstenaars met een duidelijke en eigen beeldtaal wier werk zich verder ontwikkelt.

2. Aspirant lidmaatschap voor o.a. studenten aan een HBO opleiding in beeldende vakken en kunstenaars wier werk zich in een vroeg stadium van ontwikkeling bevindt.  

3. Junior-lidmaatschap voor jongeren die de intentie hebben zich binnen de beeldende kunsten te ontwikkelen en/of een opleiding in de beeldende vakken willen gaan volgen.

Aspirant-leden en junior-leden kunnen na een bepaalde tijd en een daarop volgende ballotage van hun werk doorstromen naar het volledige lidmaatschap.

Deze leden kunnen, indien daar behoefte aan is, begeleid worden door mentoren die de nodige inzichten kunnen voorleggen/delen en werk bespreken.

Tweemaal per jaar (15 maart en 15 oktober) vindt een ballotageronde plaats. Elke gegadigde wordt hiervan na retournering van het aanmeldingsformulier op de hoogte gesteld. Ook wordt de datum op de website en facebook pagina van de Boterhal vermeld.

Graag ontvangen wij digitaal een c.v, een portfolio  of op ander wijze zoveel mogelijk informatie.
Instagram, Linkedin, Facebook, Pinterest en dergelijke waarbij een account moet worden aangemaakt, worden helaas niet geaccepteerd.
Bij aanmelding dient de informatie direct toegankelijk te zijn, zoals via een website of het sturen van een portfolio via bijvoorbeeld WeTransfer.
Eventueel kan worden besloten tot atelierbezoek.

Over de uitslag ontvangt elke gegadigde, per e-mail bericht van het verenigingsbestuur. 

Bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering wordt het nieuwe lid voorgesteld aan de leden.

Na toelating kan digitaal beeldmateriaal op de website van de vereniging worden geplaatst. Verenigingsleden bepalen zelf het verenigingsbeleid. Een groot aantal leden is daarom op verschillende fronten actief. Ook nieuwe leden wordt gevraagd zich actief voor de vereniging in te zetten.

Kunstenaarsvereniging Hoorn en omstreken zetelt in de Boterhal in het centrum van Hoorn. In het tentoonstellingsprogramma wordt jaarlijks rond de jaarwisseling een ledenexpositie opgenomen. 

N.B. De vereniging berekent bij verkoop een provisie van 30%.

De contributie voor de verschillende lidmaatschappen is vastgesteld op: 

Leden € 125,-, Aspirant-leden € 62,50,-, Junior-leden € 25,-.