Nieuws

Home / Nieuws
Gouden Eeuw in De Boterhal – Tentoonstelling van 11 mei t/m 16 juni 2019

Gouden Eeuw in De Boterhal – Tentoonstelling van 11 mei t/m 16 juni 2019

2019 is het jaar van Rembrandt en de Gouden Eeuw. Aanleiding is de 350ste sterfdag van de beroemdste Hollandse Meester op 4 oktober 2019. Het hele jaar zijn er tal van activiteiten in onder meer de grote steden, maar ook Hoorn laat zich gelden, o.a. in het Westfries Museum en in De Boterhal. Pronken In de 16e en 17e eeuw toonden welgestelden hun eruditie, goede smaak en rijkdom door het inrichten van zogenoemde Wunderkammers of in goed Nederlands: Rariteitenkabinetten. Dit waren ruimten die konden variëren van een enkele kast via een serie kasten tot gehele kamers. Wat ze gemeen hadden...

Vereniging 40 jaar!

Vereniging 40 jaar!

Beste lezer, Het zingt al een poosje rond: dit jaar vieren we in september en volgend jaar in april het feit dat Kunstenaarsvereniging Hoorn eo. 40 jaar bestaat. Twee tijdstippen? Ja. Sinds het prille begin bestaat er verschil van opvatting over de exacte begindatum. Sommigen vinden dat de geboorte plaats vond in ’t Kroegie, op 3 september 1979, toen daar een club Hoornse kunstenaars besloot tot oprichting van een kunstenaarsvereniging. Anderen vinden dat de officiële startdatum die is waarop e.e.a. notarieel werd vastgelegd: 10 april 1980. Deze twee data gaan met overtuiging in ere worden gehouden. Daarmee recht doend aan...