“Wat heeft jullie bewogen hoofdsponsor te worden?”

De Stichting Nederlandse Beeldenparkgids van Annette Dekkers en Ente Pronk uit Hoorn is al 11 jaar hoofdsponsor van de Kunstenaarsvereniging Hoorn e.o./expositieruimte De Boterhal. Het bestuur van de vereniging heeft de sponsor als dank daarvoor aangeboden om een expositie te mogen organiseren. De opening was 7 augustus jl. en werd verzorgd door Els Benjamins, curator van de tentoonstelling. Els heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om Annette en Ente een aantal vragen te stellen.

Els: “Wat heeft jullie bewogen hoofdsponsor te worden?”

Annette: “Ik ben van huis uit opgegroeid met kunst, ik heb later ook Kunstmanagement (hbo) gestudeerd en Ente en ik houden beiden van beeldende kunst. Wij komen al heel lang (sinds 1989) bij openingen in De Boterhal. Ook heb ik een aantal jaren in het bestuur gezeten van de vereniging (vanaf 1995). Kortom: we dragen de vereniging/De Boterhal een warm hart toe.”

Ente: “Annette is oprichter van Beeldenpark Hoorn aan de Westerdijk in 1995 (tot 2000). Op eigen initiatief, omdat zij vond dat er iets met die braakliggende ruimte naast het IJsselmeer gedaan kon worden. Tijdens een fietsvakantie in 1996 is het idee geboren om al die beeldentuinen, die wij zagen, bekender te laten worden door ze te promoten in een beeldenparkgids: alleen voor beeldentuinen! Met beeldenroutes en manifestaties! Deze gids heeft 15 jaar bestaan tot 2011, op het hoogtepunt zijn we gestopt. Toen werd de gids minder van belang, omdat men zich via de digitale weg (websites) kon laten zien.”

Annette: “Wij hebben met de gids geld verdiend dat we ondergebracht hebben in de Stichting Nederlandse Beeldenparkgids om dat vervolgens te besteden aan kunstzinnige doelen. De keuze voor de vereniging was makkelijk omdat we het heel leuk vinden dat er een kunstenaarsvereniging in Hoorn is met een eigen tentoonstellingsruimte in een schitterend monumentaal pand. Aan het behoud daarvan willen we graag een financiële bijdrage leveren!”

Els: “Wat is volgens jullie de kracht van Kunstenaarsvereniging Hoorn e.o.?”

Annette en Ente: “Wat ons aanspreekt zijn de afwisselende, boeiende tentoonstellingen van hedendaagse kunst. Ook de inzet van vele enthousiaste vrijwilligers spreekt ons aan.”

Annette:  “Als hoofdsponsor ervaren wij ook waardering, we worden betrokken bij activiteiten en worden genoemd in de publicaties.”

Els: “Hebben jullie zelf kunst van leden in huis/ kunst van leden gekocht?”

Annette en Ente: “Ja, bijna jaarlijks kopen wij een kunstwerk!” wordt er enthousiast gereageerd.

Els: “Wat fijn dat jullie sponsor zijn gebleven, ook na het stoppen van de Beeldenparkgids!”

Annette: “Wij zijn nog steeds blij om de vereniging en expositieruimte De Boterhal te kunnen steunen. En ook verheugd dat we als cadeau daarvoor een eigen expositie mochten inrichten en tevens een podium krijgen tijdens de Zondagmiddagsalon 21 augustus aanstaande om 15.00 u. Hopelijk zien wij dan weer net zo’n mooie opkomst aan kunstliefhebbers als tijdens de opening!”