Advies en bemiddeling

Home / Advies en bemiddeling

Delen van kennis en ervaring

Naast de focus op tentoonstellingen en educatie deelt de vereniging graag haar door de jaren heen verworven kennis en ervaring door het geven van advies. Het bedrijfsleven, woningbouwverenigingen, gemeentelijke en provinciale Overheid, het onderwijs en natuurlijk particulieren kunnen gebruik maken van de expertise die de vereniging op het gebied van beeldende kunst te bieden heeft.

Te denken valt aan:

  • advies bij kunstaankopen
  • bemiddeling bij opdrachten voor monumentale kunsttoepassing
  • bemiddeling bij opdrachten in de representatieve of decoratieve sfeer
  • inrichtingsadvies
  • artistiek inhoudelijke medewerking bij projectontwikkeling
  • advies en bemiddeling bij subsidieaanvragen
  • beschikbaarstelling van kunstenaars als commissieleden
  • opbouw en beheer van kunstcollecties voor bedrijven en instellingen
  • het organiseren van wisselende exposities bij bedrijven en instellingen

Kunstaankoop
Kunstcentrum De Boterhal kan bemiddelen bij het vinden van een of meerdere kunstenaars naar keuze die uitvoering geven aan de wensen van de klant. Ook kan bemiddeling worden verkregen bij aankopen van werk van individuele leden.

Financiën
De activiteiten van de vereniging worden gefinancierd uit contributies van de leden, courtages bij verkoop, gemeentelijke subsidie, donaties, sponsoring en giften. Voor de donateurs en de sponsors biedt de vereniging interessante tegenprestaties, zoals korting bij de aanschaf van kunst en een jaarlijkse verloting van speciaal daartoe geselecteerde werken.