“ONTMOETING”

40-jaar De Boterhal

van 11 december2021 t/m 30 januari 2022

Het gaat er nu dan toch echt van komen! 48 (oud) leden van de Kunstenaarsvereniging Hoorn en Omstreken ontmoeten elkaar in De Boterhal en nodigen u uit om deze ONTMOETING mee te beleven. Wat een jubileum had moeten worden is, na 2 x te zijn uitgesteld, door deze ONTMOETING alsnog een extra feestelijke expositie geworden, die alle ruimtes van de Boterhal vult.

Daar is een keur aan nieuw, divers, werk te zien, gemaakt door huidige leden van De Boterhal als reactie op werk van leden uit de jaren 1980, de periode waarin de vereniging ontstond.

Doordat de werken naast elkaar worden gepresenteerd, kun je de tentoonstelling als een  speurtocht beleven, waarbij je misschien de gedachtegang  in het brein van de deelnemende kunstenaars kunt ontdekken.

Ook zonder ballonnen en feestgedruis is dit een bijzondere tentoonstelling geworden die alsnog recht doet aan het Jubileumgevoel. Wij nemen de geldende coronamaatregelen in acht.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Els Benjamins, elske@ius.org en www.boterhal.com.