Tentoonstellingscommissie zoekt versterking

Eén van de speerpunten van onze vereniging wordt gevormd door de tentoonstellingen. Zowel in De Boterhal, in Galerie Dijklander Ziekenhuis als in de vitrine in het gemeentehuis. En buiten Hoorn tijdens de nationale en internationale uitwisselingen.

Welke stormen de vereniging in de loop van haar 40 jaar ook moest trotseren: tentoonstellingen waren er altijd. En hoe! Dankzij enthousiaste verenigingsleden die de Tentoonstellingscommissie gestalte gaven en geven.

Op dit moment draait de commissie echter op beperkte kracht. Door ziekte en verlet. Daarom doet zij een dringend beroep op verenigingsleden die ad hoc of geregeld willen bijspringen. 

U heeft vast ideeën voor pakkende tentoonstellingen die u gerealiseerd zou willen zien. Breng ze in en neem het voortouw om ze te organiseren!

Er is bovendien sterke behoefte aan mannelijke TC-leden; hoe zeer we het vrouwelijk element ook waarderen, mannen zien en doen de dingen toch vaak op een andere manier. 

Jammer als die energie ongebruikt blijft. 

Dus, dames en heren, mocht u ideeën willen omzetten in een mooie tentoonstelling of binnenkort wat meer ruimte krijgen, bij voorbeeld omdat de kinderen wat groter worden of omdat u met pensioen gaat, kom dan eens een TC-bespreking bijwonen om te zien wat de mogelijkheden zijn. Wij kunnen uw hulp goed gebruiken.

Ik zie met belangstelling uit naar uw reactie!

Margo Schoutsen

Voorzitter Tentoonstellingscommissie