Vereniging zoekt bestuursleden

Vereniging zoekt bestuursleden

Het bestuur van onze vereniging zoekt uitbreiding. In de functies van voorzitter (tevens verenigingslid), penningmeester en secretaris is voorzien. Daarnaast vervult slechts één verenigingslid een algemene bestuursfunctie. Dat is niet voldoende voor een evenwichtige vertegenwoordiging vanuit ons ledenbestand.

De voorkeur gaat dan ook uit naar verenigingsleden, maar ook geschikte kandidaten van buiten de vereniging, al of niet kunstenaars, zijn van harte uitgenodigd te reflecteren.

 

Vergaderfrequentie: ca. 6 keer per jaar gedurende 2 uur in de avonduren in De Boterhal. Incidenteel vraagt een specifiek onderwerp nadere uitdieping voor zover dit niet door de voorzitter, de penningmeester of de secretaris kan worden afgehandeld.

 

Aarzel niet om vrijblijvend meer informatie te vragen. Stuur uw mail naar info@boterhal.com.

Dan kunnen de huidige bestuursleden u vertellen hoe leuk het kan zijn om mee te denken en te beslissen in het beleid van een kunstenaarsvereniging!