Extra ondersteuning zelfstandigen

Extra ondersteuning zelfstandigen

Gemeente Hoorn heeft in verband met het coronavirus een aantal maatregelen genomen om, waar nodig en waar mogelijk, de ontstane nood te lenigen van zelfstandig ondernemers.

Het betreft een tijdelijke versoepeling van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. Deze regeling is bedoeld voor ondernemers (waaronder zzp’ers) die niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald.

In Westfriesland voert WerkSaam dit Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) voor de gemeenten uit. Lees hierover meer op de website van WerkSaam.