Chris Vandegehuchte over figuratieve kunst in de Zondagmiddagsalon

Chris Vandegehuchte over figuratieve kunst in de Zondagmiddagsalon

Vooruitlopend op de tentoonstelling: Figuratief NOW! – waarover verderop meer in deze Boternieuws – belicht één van de deelnemende kunstenaars, Chris Vandegehuchte, in de 26e Zondagmiddagsalon de figuratieve kunst. Ze beziet deze stroming in een historische context en plaatst haar in relatie tot abstracte kunst.

Chris Vandegehuchte vindt het boeiend om mensen te observeren en hun interactie te visualiseren. Hierbij refereert ze aan grote meesters als David Hockney, en Lucian Freud, die bevestigen dat hoe langer je kijkt, hoe meer je ziet!

Voor haar eindexamen heeft ze het Vondelpark gekozen om mensen te observeren. Omdat dat de plek is waar het Amsterdam-voor-iedereen-gevoel visueel tastbaar is. Daar heeft ze groepen mensen geschetst en gefotografeerd. In haar studio experimenteerde ze met de compositie, voegde ze elementen toe en liet sommige weg tot het een spannend verhaal werd over integratie en communicatie.

Zij begon met wat ze zag, dan reduceerde ze de omgeving tot een kleur. Vervolgens onderzocht ze het effect van een andere achtergrondkleur, hoe ver ze kon abstraheren zonder de interactie te verliezen en wat ze nodig had om de samenhang te visualiseren. 

Een zoektocht naar lijn, vorm, kleur, licht en ritme, wat heeft geresulteerd in een kleurrijke weergave van het Vondelpark.

Behalve haar eigen werk wil Chris deze middag aan de hand van schilderijen en gesprekken met hedendaagse Nederlandse kunstenaars de ontwikkeling in de figuratieve kunst laten zien en zij nodigt het publiek uit om hierin te participeren. Tenslotte sluit ze af met een overzicht van het werk van de in ‘Figuratief NOW!’ exposerende kunstenaars.

Deze 26e Zondagmiddagsalon kunt u bijwonen op zondag 1 september a.s. in De Boterhal. 

Aanvang 15.00 uur. Inloop vanaf 14.30 uur. 

Gratis koffie, thee en zelfgebakken boterkoek. Napraten  met een glas wijn.

                      Wees welkom en praat mee!